Πρόγραμμα Ακαδημιών

 

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΤΟΠΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2009-2011

ΔΕΥΤΕΡΑ

18.00-19.00

2o ΛΥΚΕΙΟ
 

ΠΕΜΠΤΗ

15.00-16.00

ΔΑΚ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

10.30-11.30

ΔΑΚ

       

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΤΟΠΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2007-2008

ΤΡΙΤΗ

15.00-16.00

2ο ΛΥΚΕΙΟ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18.00-19.00

2ο ΛΥΚΕΙΟ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

10.30-11.30

ΔΑΚ

       
ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2005-2006 ΔΕΥΤΕΡΑ 19.00-20.00 2ο ΛΥΚΕΙΟ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.00-20.00 2ο ΛΥΚΕΙΟ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 11.30-12.30 ΔΑΚ
       

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΤΟΠΟΣ

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ

15.00-16.00

2ο ΛΥΚΕΙΟ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15.00-16.00

2ο ΛΥΚΕΙΟ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

10.30-11.30

2ο ΛΥΚΕΙΟ

       

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΤΟΠΟΣ

ΜΙΝΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ

16.00-17.00

2ο ΛΥΚΕΙΟ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16.00-17.00

2ο ΛΥΚΕΙΟ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

12.30-13.30

2ο ΛΥΚΕΙΟ

       

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΤΟΠΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1ο ΤΜΗΜΑ

ΤΡΙΤΗ

17,00-18,00

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

  ΠΕΜΠΤΗ 17,00-18,00

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

  ΣΑΒΒΑΤΟ 12,00-13,00

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

       
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2ο ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 16.00-17.00 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
  ΤΡΙΤΗ 18,00-19,00

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

  ΠΕΜΠΤΗ 18,00-19,00 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ